Hjärthälsans infosida

Vanliga frågor

Är kolesterol farligt?
Kolesterol är ett nödvändigt ämne för kroppen, men för mycket av det onda kolesterolet skadar dina kärl och ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och tidig död.

Vad är ett normalt kolesterolvärde?
Det beror på vilken risk du har att insjukna i hjärt- kärlsjukdom. Ett visst värde kan vara helt normalt om du är helt frisk men det kan vara för högt om du har haft en hjärtinfarkt, stroke, högt blodtryck, diabetes och/eller njursjukdom.

Hur ska jag sänka det onda kolesterolet?
Med en hälsosam kost, fysisk aktivitet och minskad stressnivå kan kolesterolet sänkas. I många fall och beroende på din risk behöver man komplettera med kolesterolsänkande läkemedel så kallade statiner.

Min doktor har alltid sagt att mitt kolesterol är bra, varför måste jag äta statiner nu?
Ditt värde var kanske bra när du var helt frisk, men när du nu fått någon hjärt- kärlsjukdom behöver du det extra skydd som statiner erbjuder (förutom sund kost och fysisk aktivitet)

Jag har läst bloggar, tidskrifter och tidningar som ifrågasätter statinbehandling, alla får biverkningar!
Tyvärr förekommer fel och/eller nyanserad information som inte alltid talar hela sanningen. Inte alla får biverkningar, du behöver inte reagera som din granne eller din syster. Statiner räddar liv men att skriva om det säljer inte tidningar.  Hälsan tiger still heter det.

Förskriver inte läkarna statiner för att ”tjäna pengar” från läkemedelsföretag?
Det vore oetisk och oprofessionellt! Dessutom är de flesta statiner patentlösa så de tillhör inte längre de stora företagen och därför har man kunnat sänka läkemedelskostnaderna.