Mottagningen

För tillgänglighet och kontinuitet

På Hjärthälsan i Linköping kombinerar vi specialistkompetens med värme och personligt bemötande. När du kommer till oss får du alltid träffa samma doktor och sjuksköterska vilket skapar trygghet och trivsel. Det är alltså samma kardiolog som gör din första undersökning som även genomför vidareutredning och eventuella behandlingar.

Enkelt och okomplicerat

Du behöver inte ha någon remiss för att höra av dig till oss. Boka en tid så vet du att du får träffa en hjärtspecialist direkt, utan omvägar och utan att betala något extra. Eftersom vi har avtal med Landstinget kostar ett besök 300 kronor om du har hjärtrelaterade besvär eller en känd hjärt- kärlsjukdom. Frikort gäller. Är du helt frisk men ändå önskar kontrollera ditt hjärta var god se under rubriken ”Hälsokontroll”.

 

Undersökningar

VILO-EKG

En undersökning där man klistrar elektroder på kroppen för att mäta hjärtats elektriska aktivitet i vila,  i syfte att upptäcka hjärtsjukdomar.

ARBETSPROV

Syftet är att ta reda på om det uppstår störningar i hjärtats rytm eller syrebrist i hjärtat under ansträngning. Under ett arbetsprov testar man bland annat hur hjärtat och lungorna fungerar när man anstränger sig. Du får cykla med påklistrade elektroder på huden som mäter hjärtats elektriska aktivitet och med blodtrycksmanschett för att mäta blodtrycket under ansträngning.

LÅNGTIDS-EKG REGISTRERING

Ibland kan en oregelbunden hjärtrytm vara tillfällig, då kan man behöva registrera EKG under en längre tid. Vi kan kontrollera hjärtrytmen i hemmet genom  tum-EKG, My Diagnostick  eller  24-timmars bandspelar-EKG. Med tum-EKG och My Diagnostick registrerar du som patient själv ditt EKG genom att placera båda tummarna på en liten bärbar enhet alternativt båda händerna runt en ”EKG-pinne”.  Med bandspelar-EKG kopplas fem elektroder på överkroppen. Dessa elektroder registrerar hjärtrytmen i en liten bärbar dosa, som du får bära i hemmet under ett dygn.

ULTRALJUD AV HJÄRTAT

Med hjälp av ultraljud på hjärtat (så kallad ekokardiografi) kan vi undersöka ditt hjärtas pumpförmåga, klaffunktion och mycket mer.

24-TIMMARS BLODTRYCKSMÄTNING

Vi har utrustning för att genomföra 24-timmars blodtrycksmätning i hemmet. Man får då komma till oss för att få en särskild blodtrycksmanschett samt mätare påkopplad på kroppen. Under ett dygn mäter apparaten blodtrycket med jämna intervall. Denna undersökning anses tillförlitligare jämfört med att mäta enstaka blodtryck på en mottagning/ vårdinrättning.

BLODPROVSKONTROLLER

Vid behov kontrollerar vi dina blodfetter, ditt blodsocker, sköldkörtel -samt njurfunktionsprover m.m.

 

Medicinering

Med vår specialistkompetens får vi skriva ut mediciner mot de sjukdomar som tillhör specialistområdet kardiologi. Det kan exempelvis handla om rytmstabiliserande mediciner.

 

Samarbete med Landstinget

Hjärthälsan samarbetar med ett flertal vårdgivare inom Landstinget och med olika kliniker på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi har möjlighet att remittera dig vidare ifall speciella åtgärder krävs för din behandling.

 

Förmaksflimmer

Förmaksflimmer är en vanlig rytmrubbning som kan drabba alltifrån unga och helt friska människor till äldre och multisjuka patienter. Förmaksflimmer kan bero på klaffel i hjärtat, rubbningar i ämnesomsättning, nedsatt pumpförmåga på hjärtat, etc. I många fall kan dock flimret drabba helt ”friska” hjärtan. Vid nyupptäckt förmaksflimmer är det bland annat viktigt att kontrollera din sköldkörtelfunktion samt göra ett ultraljud av hjärtat. Flimret kan leda till nedsatt pumpförmåga och hjärtförstoring om hjärtat går för fort alldeles för länge, men den största risken är dock proppbildning och stroke. Stroke på grund av förmaksflimmer har en ökad dödlighet och kan leda till stora men med tragiska följder för den drabbade.

De riskfaktorer som är förenade med högre risk för stroke vid förmaksflimmer är ålder > 65, hjärtsvikt, högt blodtryck, diabetes, tidigare TIA eller stroke, kranskärlssjukdom eller perifer arteriell sjukdom samt kvinnligt kön. Det räcker för det mesta med en av dessa riskfaktorer för att man ska behöva blodförtunnande behandling för att minska risken för stroke, såtillvida inte risken för blödning är väldig stor. Acetylsalicylsyra (Trombyl) har dock inte visat sig ge tillräckligt skydd mot stroke vid förmaksflimmer, det som rekommenderas däremot är Waran och liknande läkemedel så kallade ”nya antikoagulantia”.  Hör gärna av dig för att gå igenom dina riskfaktorer och skräddarsy en lämplig behandling för dig.

Länkar
www.formaksflimmer.com
www.socialstyrelsen.se
www.1177.se

 

"Man måste fascineras av hjärtat. Kroppens mest centrala organ som pumpar runt vårt livsnödvändiga blod minut för minut, år efter år, från livets början till dess slut. Därför har jag ägnat mitt liv åt hjärtat."

Carlos